ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28 , อัตลักษณ์โรงเรียน อยู่อย่างพอเพียง , โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2551,โรงเรียนห้องสมุดมีชีวตต้นแบบในโรงเรียน , โรงเรียนดีศรีตำบล , โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
102
ผู้เข้าชมเดือนนี้
15,473
ผู้เข้าชมทั้งหมด
408,473

เอกสารแนวทางการประกันคุณภาพภายใน

จากฝ่ายแผนงานโรงเรียนจะได้มีการประเมินภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทางฝ่ายแผนงานจึงได้มีเอกสารแนวทางประกันคุณภาพภายใน
คลิกดาวน์โหลด