เมนูหลัก

พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล  

อัลบั้มรูปภาพคลิก

Copyright@2018 Prapassornwittaya watsrinuan School. All Rights Reserved.
โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล เลขที่ 441 ถนนหลังเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043226155 โทรสาร 043-226155 |  Email Address : pswschool@psw.ac.th
Webmaster / ผู้ดูแลระบบ คุณครูเจษฎา  พลพิลา admin@psw.ac.th