เมนูหลัก

ทัศนศึกษาประจำปี 2560

   

ทัศนศึกษานอกแหล่งเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2560 
กรุงเทพฯ - ชลบุรี    ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ.2560

Copyright@2018 Prapassornwittaya watsrinuan School. All Rights Reserved.
โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล เลขที่ 441 ถนนหลังเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043226155 โทรสาร 043-226155 |  Email Address : pswschool@psw.ac.th
Webmaster / ผู้ดูแลระบบ คุณครูเจษฎา  พลพิลา admin@psw.ac.th