เมนูหลัก

ติดต่อ-สอบถาม

  • หมวด: ติดต่อ-สอบถาม
  • เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๐๖:๕๕
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 726

ฝ่ายวิชาการ
   
พระปลัดเล็ก  อานนฺโท   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
   พระครูสมุห์กรกช  สิริภทฺโท  หัวหน้างานทะเบียน

ฝ่ายบุคคล
    
พระมหาสมบัติ  ญาณวีโร    หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
    
พระครูสุตธรรมวิจารณ์    รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
   พระปลัดแสงสุรีย์   ญาณเมธี   หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
 

เบอร์โทร. 043-226155  แฟกซ์: 043-226155

Copyright@2018 Prapassornwittaya watsrinuan School. All Rights Reserved.
โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล เลขที่ 441 ถนนหลังเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043226155 โทรสาร 043-226155 |  Email Address : pswschool@psw.ac.th
Webmaster / ผู้ดูแลระบบ คุณครูเจษฎา  พลพิลา admin@psw.ac.th