ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ict เพื่อการเรี…

24-08-2017 Hits:100 ข่าวกิจกรรมโรงเรียน Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ict  เพื่อการเรียนรู้ 23 ส.ค.60

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้  มัธยมศึกษาปีที่ 5-6  เรื่อง Microsoft Excel ณ  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น      วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560    ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ขอนแก่น

Read more

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ict เพื่อการเรี…

23-08-2017 Hits:84 ข่าวกิจกรรมโรงเรียน Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ict  เพื่อการเรียนรู้ 22 ส.ค.60

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้  มัธยมศึกษาปีที่ 3-4  เรื่อง Microsoft Power point ณ  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น      วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560    ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ขอนแก่น

Read more

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ict เพื่อการเรี…

18-08-2017 Hits:176 ข่าวกิจกรรมโรงเรียน Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ict  เพื่อการเรียนรู้ 17 ส.ค 60

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้  มัธยมศึกษาปีที่ 1-2  เรื่อง Microsoft Word   ณ  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น      วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560    ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ขอนแก่น  

Read more

ข่าวการศึกษา